Bezpečnostné audity

Komplexné audity v oblasti BOZP a PO

Analýza rizík

Posúdime pracoviská, navrhneme opatrenia

Poradenstvo

V oblasti BOZP a PO máme dlhoročné skúsenosti

MODERNÉ A INOVATÍVNE PORADENSTVO

Patríme medzi poskytovateľov poradenstva a služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

cieľe našej spoločnosti

  • ponúknuť moderné a inovatívne poradenstvo a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
  • navrhnúť jednoduché a efektívne riešenia pre prevenciu a ochranu zdravia zamestnancov a právnu ochranu zamestnávateľov
  • realizovať praktické a komplexné riešenia pre bezpečnosť zamestnancov, ktoré považujeme za cenný kapitál každej prosperujúcej spoločnosti
  • neustále vyvíjať a zdokonaľovať naše služby

Chránime rovnocenné záujmy zamestancov aj zamestnavateľov

Sme zástancovia jednoduchých a efektívnych riešení

Ponúkame reálnu bezpečnosť pred produkciou byrokracie

Z

Prínos

Hľadanie jednoduchých, inovatívnych a účinných riešení.

Kvalitatívnosť

Neustále sa zdokonaľujeme vo svojej oblasti. Vieme čo robíme a o čom hovoríme.
}

Promptnosť

Nonstop poradenstvo pre našich zákazníkov.