Audit BOZP a PO

POPIS SLUŽBY

  • obhliadka pracovísk a súvisiacej dokumentácie
  • identifikácia nezhôd s požiadavkami právnych predpisov a ostatných bezpečnostných predpisov
  • návrh nápravných opatrení
  • konzultačné poradenstvo
  • správa z auditu odovzdaná v písomnej forme s fotodokumentáciou