Posúdenie rizík

POPIS SLUŽBY

  • obhliadka posudzovaného objektu/systému a súvisiacej dokumentácie
  • posúdenie rizík vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
  • návrh opatrení na zníženie rizika
  • posúdenie rizík odovzdané v elektronickej forme s možnosťou aktualizácie