Analýza úrazu a nebezpečnej udalosti

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie analýzy pracovného úrazu alebo nebezpečnej udalosti
  • návrh nápravných opatrení na zamedzenie vzniku podobných udalostí