Vypracovanie technickej dokumentácie

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie, aktualizácia, sprievodnej technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam napr. návody na používanie, posúdenie rizík, príprava podkladov pre ES vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody k jednotlivým zariadeniam ako aj k funkčným celkom so zameraním na ochranu obsluhy
  • spolupráca s oprávnenou právnickou osobou (OPO), ktorá je oprávnená posúdiť bezpečnosť strojových zariadení