Prevádzkové predpisy

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie interných prevádzkových predpisov / pokynov / smerníc na mieru so zameraním na bezpečnosť pri práci napr.: v dopravnej prevádzke, výrobnej prevádzke, pri skladovaní, pri obsluhe strojových zariadení a pod…