Katalóg OOPP

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie katalógu osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • možnosť previazania s dokumentom o posúdení rizika