Evidencia VTZ

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie evidencie vyhradených technických zariadení (VTZ)
  • harmonogram pravidelných kontrol prevádzkovaných VTZ
  • zaradenie do skupín podľa vplyvu prostredia, v ktorom sú prevádzkované VTZ
  • možnosť zapracovania ostatných technických zariadení napr. požiarne zariadenia, skladovacie systémy, motorové vozíky, rebríky a iné prevádzkované prostriedky a zariadenia
  • evidencia odovzdaná v elektronickej forme s možnosťou aktualizácie